Stakeholderdialoog

Wat is nu eigenlijk een stakeholdersdialoog? 

De stakeholderdialoog is niets meer en niets minder dan een goed voorbereid gesprek met verschillende belanghebbenden van uw bedrijf. In dit gesprek zoekt u samen naar oplossingen, kansen en innovaties, waarbij uw vraag of gewenste situatie centraal staan. Doordat u relaties uitnodigt mee te denken en hun expertise in te zetten, creëert u extra betrokkenheid bij en draagvlak voor uw onderneming. Dit goede gesprek verbetert en verdiept zo niet alleen bestaande relaties, het biedt ook een basis voor het sluiten van nieuwe allianties en levert concrete oplossingen voor vraagstukken.

Aan welke vragen kunt u denken? 

De stakeholderdialoog is voor ondernemers die hun organisatie en de omgeving verder willen versterken of vernieuwen. Die nieuwsgierig zijn naar de inbreng van anderen, concrete vragen hebben en open staan voor mogelijkheden om anders -en samen- te werken. Ondernemers die een betekenisvol contact willen met hun relaties.

Dit gesprek vormt een duurzaam startpunt bij:

  • innovatie en kansverkenning
  • het scherper krijgen en overbrengen van uw missie en visie
  • het stellen van prioriteiten in uw beleid
  • een marktverkenning
  • het verkrijgen van inzichten in ontwikkelingen en hoe daarmee om te gaan
  • het vergroten van medewerkersbetrokkenheid
  • een strategische heroriëntatie op een duurzame toekomst

Wie of wat zijn stakeholders?

Ieder bedrijf kent relaties of belanghebbenden: mensen of organisaties die belang hebben bij uw bedrijfsvoering en andersom. Denk hierbij aan uw medewerkers, leveranciers, klanten, wetgever en controlerende instanties, financiers en samenwerkingspartners. Maar ook uw buren, maatschappelijke organisaties en misschien zelfs uw familieleden kunnen stakeholders zijn.

Het contact met GoedemorgenMKB is me als zeer prettig bijgebleven, vanaf het prille begin tot aan het “afscheid”. Daarnaast, en zeker niet onbelangrijk, is het inhoudelijke van hun diensten op onze vraag: professioneel, uitstekende ideeën en de juiste aanpak en doorpak!
Ton Janssen, eigenaar Buitenpoort Catering en bestuurslid de Molenplaats